Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Katalog wyszukanych fraz

Pamiętnik panny Evans...

Temat: [Górny Śląsk] Autonomia
Okupacyjne źródła prawa to jedno, a stan faktyczny, który wytworzyły to drugie. Desuetudo nie jest argumentem karkołomnym co wiedzieć powinien każdy student prawa, który ma jakiekolwiek pojęcie o historii i zna orzecznictwo Sądu Najwyższego. Jeżeli nie - to byłoby bardzo interesujące. Jeśli zostanę arcybiskupem gnieźnieńskim, będę domagał się restytucji Ducatus Loviciensis. jak sie nia ma argumentu, to najlepiej powolac sie na OSN tylko ze warto wczesniej tych kilka orzeczen przeczytac- W 4/90 - 23 stycznia 1991, K 3/01 - 3 lipca 2001 r., K 17/92 - 29 września 1993 r., U 15/88 - 7 czerwca 1989 r., SK 5/01 - 28 listopada 2001 r. w kazdym z nich desuetudo...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=300Temat: Pozytywny wyrok Sądu Okręgowego
...z Konstytucją R.P. i jak powinien być on rozumiany, to w ocenie Sądu należy również w ten sposób w oparciu o normy Konstytucji RP wykładać jego treść mając na względzie zasady równości i równouprawnienia mężczyzn i kobiet ( art. 32 i 33 Konstytucji R.P. ). Ponadto, w ocenie Sądu, w zakresie stosowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego do stanów faktycznych zaistniałych przed wydaniem tych orzeczeń w sprawach będących w toku dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego jest konsekwentne i jednolite. W postanowieniu z 7 grudnia 2000 roku, III ZP 27/00 (OSNAPiUS z 2001 roku Nr 10 poz. 331) Sąd Najwyższy stwierdził, że akt normatywny uznany za przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją nie powinien być stosowany przez sąd w odniesieniu do stanów faktycznych sprzed ogłoszenia orzeczenia Trybunału. Na uzasadnienie tego poglądu Sąd Najwyższy podniósł między...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=44866


Temat: Obliczanie zachowku
...W tym stanie rzeczy przedstawione przez Sąd Wojewódzki zagadnienie prawne Sąd Najwyższy w niniejszym składzie rozstrzygnął zgodnie ze wspomnianą zasadą prawną, według której „Obliczenie zachowku następuje na podstawie wartości spadku ustalonej według cen z daty orzekania o roszczeniach z tego tytułu”. Dla uzasadnienia tej wykładni Sąd Najwyższy przytoczył w szczególności, co następuje: Stan dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego w rozważanej materii wyznaczają w istocie rzeczy dwa orzeczenia, w których znalazła wyraz wykładnia mająca ogólny charakter. W uchwale z dnia 18 października 1974 r. III CZP 55/74 (OSNCP 1975/12 poz. 163) Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi, według której przy obliczaniu zachowku ustala się wartość wkładu na oprocentowanym rachunku walutowym krajowca dewizowego „A” w Banku Polska Kasa...
Źródło: forum.prawnik24.pl/viewtopic.php?t=129


Temat: Sprawcy wypadków zapłacą za leczenie poszkodowanych
...konkretne osoby. Powoduje to uszczuplenie budżetu publicznego płatnika. Dlatego za terapię poszkodowanych powinien płacić sprawca zdarzenia lub jego ubezpieczyciel. MZ zaznacza, że wprowadzenie takiego rozwiązania znajduje uzasadnienie w zasadach odpowiedzialności cywilnej i w konstytucji, z której wynika obowiązek zagwarantowania równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Ma ono również swoje oparcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zgodnie z projektem, zlikwidowany zostanie obowiązek odprowadzania przez firmy ubezpieczeniowe do NFZ zryczałtowanej opłaty na leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych. Wysokość tej opłaty, ustalana corocznie, miała być odzwierciedleniem kosztów, które ponosi Fundusz. Brak zintegrowania systemów informatycznych policji oraz NFZ uniemożliwił praktyczne wykonanie tych przepisów. Według...
Źródło: ratownik.foreo.pl/viewtopic.php?t=17


Temat: Salonik polityczny
Prawo karne jest bardzo przejrzyste (oczywiscie w porownaniu z innymi galeziami prawa), a wszedzie, gdzie uzyte terminy nastreczaja watpliwosci tam swietnie uzupelnia je orzecznictwo sadu najwyzszego. Co do tego gnata nie ma obsolutnie takiego zapisu, ze nie mozesz go urzyc, ustawa mowi, ze obrona musi byc proporcjonalna do zamachu (nie ma naprzyklad proporcjonalnosci do wartosci bronionego dobra - teoretycznie mozesz zabic kogos, kto chce ci ukrasc 5 zlotych machajac przy tym nozem i to jest obrona konieczna). Zreszta przekroczenie granic obrony koniecznej nie oznacza od razu pojscia do wiezienia, co wynika z art 25 paragraf 2...
Źródło: overkill.pl/forwhom/viewtopic.php?t=3152


Temat: wyrok SN z dnia 2003.10.22 II CK 146/02 niepublikowany
...odstąpienia od zasady, że od daty wymagalności rozpoczyna się stan opóźnienia dłużnika i związany z tym obowiązek zapłaty odsetek, Sąd Apelacyjny stwierdził, że odszkodowanie mogłoby "podlegać urealnieniu w drodze przyznania odsetek od daty zgłoszenia roszczeń" tylko wtedy, gdyby zostało określone według stanu z chwili ich zgłoszenia. Można przyjąć, że Sąd Apelacyjny nawiązał w ten sposób do reprezentowanego w orzecznictwie Sądu Najwyższego poglądu (por., m.in., uchwały z dnia 6 września 1994 r., III CZP 105/94, OSNC 1995/2/26 i z dnia 31 stycznia 1994 r., III CZP 184/93, OSNC 1994/7-8/155), że zasądzenie odszkodowania według cen z daty wyrokowania uzasadnia zasądzenie odsetek dopiero od tej daty, a także poglądu (por. wyrok z dnia 10 lutego 2002 r., II CKN 725/98, OSNC 2000/9/58 ), że w wypadku ustalenia cen z innej daty - z odsetkami od tej daty. (Nie wymaga...
Źródło: odszkodowania24.eu/forum/viewtopic.php?t=695


Temat: Przepełniony śmietnik!!!!
słuzebnosc mozna ustanowic na co chcesz (prawie). Kodeks cywilny, a raczej komentarz, czyli doktryna - nie ograniczaja tresci prawa sluzebnosci gruntowej do przejazdu i przechodu. Jak chcesz ustanowic prawo sluzebnosci polegajaca na prawie wyprowadzania pod Twoje okno psa i zalatwiania tam potrzeb, to nie ma problemu (nie wiem czemu taki przyklad mi przyszedl do glowy ) Sluzebnosc musi byc w jakis sposob zwiazana z gruntem i tak na przyklad (na podstawie orzecznictwa sadu najwyzszego) mozna ustanowic sluzebnosc gruntowa polegajaca na prawie otwarcia okna na zewnatrz domu w ten sposob, ze swoim obrysem wejdzie nad przedmiotową działkę, ale nie można na przykład ustanowić służebności gruntowej polegającej na prawie widoku z okna na działkę obcążoną. Są tylko 4 altanki smietnikowe na osiedlu, beda jeszcze dwie, a koszty wywozenia smieci ponosza wszyscy. Nie wydaje mi sie to...
Źródło: forumprzylesie.org/viewtopic.php?t=145


Temat: Sekcja prawna
Pytania ZESTAWU I 1. Proszę opisać interwencję główną poprzez podanie jej celu definicji, cech żądania oraz posłuzenie się przykładem. 2. Proszę wskazać przykłady współuczestnictwa koniecznego, podaćdefinicję ustawową współuczestnictwa tego rodzaju po stronie biernej oraz wyjaśnić z jakich przepisów kpc wynika, że może być ono również współuczestnictwem czynnym. 3. Proszę wymienić przykładowo podmioty, którym w orzecznictwie Sądu Najwyższego odmówiono przymiotu zdolności sądowej 4. Na kolejnym terminie rozprawy przed Sądem Rejonowym w Lublinie ujawniono iż strona pozwana ATECH sp. z o.o. nie istniała w dacie wniesienia pozwu. Pełnomocnik powoda wniósł o odroczenie rozprawy i urzelenie mu terminu w celu uzupełnienie braku formalnego pozwu poprzez wskazanie innego pozwanego w sprawie.
Źródło: aplikom.e-fora.pl/viewtopic.php?t=8


Temat: List otwarty do Pana Ministra Czumy
...z pamięci), że "nie rzeczą organu rentowego jest szukać dokumentów wydziału w innym wydziale". Takie orzeczenie rodzi i rodzić będzie nadal pogardę urzędników ZUS wobec petentów - niepełnosprawnych. Bałagan panujący w ZUS-ie tym wyrokiem Sąd Najwyższy legitymizuje. W 1999 roku zakład pracy przesłał do ZUS deklarację przystąpienia do ubezpieczenia społecznego (jestem rencistą 2 grupy). Po 9 latach ZUS wykorzystując orzecznictwo Sądu Najwyższego pozwał mnie do Sądu o to, że mój wniosek - deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia społecznego trafiła do wydziału pani Kasi, a nie do wydziału pani Barbary. Sprawa karna jest w toku (ZUS wnosi o zwrot pobranego świadczenia i ukarania mnie za czyn, że nie przesłałem lub dopilnowałem dokumentów, które powinny trafić do pani Basi, a trafiły do pani Kasi. Zgodnie z orzeczeniem Sądu pani Kasia nie ma obowiązku...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=47278


Temat: Prośba o rade w sprawie AutoCasco
witam, jeśli chodzi o AC to rzadzi sie ono innymi prawami niz OC. Przy OC stosuje sie przepisy ustawy i orzecznictwo Sądu Najwyższego, a to z tego powodu, ze Pańśtwo ingeruje w te kwestie gdyż jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Pańśtwo więc dba o nas, żeby nas ubezpieczyciele za bardzo nie wy...ali. Jeśli jednak chodzi o AC to tutaj decyduje w zasadzie tylko treśc umowy którą podpisałes. Musisz przeanalizowac, czy to co ci proponuja jest zgodne z podpisana umową, z tego co piszesz to jest to mało prawdopodobne. Ubezpieczyciel moze w umowie AC...
Źródło: bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=102834


Temat: Serwis
...gwaranta należy interpretować jako termin uwzględniający czas konieczny do usunięcia wady. Za taki termin należy uznać termin nie przekraczający dwóch tygodni. Orzeczenie Sądu Najwyższego, o którym wspominam poniżej). Zatem w normalnych warunkach wykonania obowiązków gwarancyjnych należy przyjąć ten termin jako 2 tygodniowy. Jeżeli gwarant w tym terminie nie usunie wady to kupujący może wystąpić o wymianę wadliwej rzeczy na nową (z orzecznictwa Sądu Najwyższego - "Roszczenie o wymianę rzeczy przysługuje uprawnionemu, ..., jeżeli naprawa rzeczy, byłaby tak długotrwała, że z praktycznego punktu widzenia przerwa w korzystaniu z rzeczy powinna być oceniona jako pozbawienie nabywcy korzystania z rzeczy, co jest nie do pogodzenia z celem umowy sprzedaży. Długotrwałe lub kilkakrotne naprawy, które przez dłuższy okres uniemożliwiają nabywcy korzystanie z...
Źródło: mytoshiba.pl/viewtopic.php?t=2974


Temat: Przychód z umowy o dzieło a składki ZUS
...powtarzających się czynności, ale osiągnięcie określonego rezultatu leży poza ich zobowiązaniem. Niekiedy podnosi się, że kryterium pozwalającym odróżnić umowę o dzieło od umowy o świadczenie usług jest także możliwość poddania umówionego rezultatu (dzieła) sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych. Takie różnice pomiędzy umową o dzieło a umową o pracę, umową-zlecenie czy też umową o świadczenie usług podnosi w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy (wyrok z 28 marca 2000 r., sygn. akt II UKN 386/99, wyrok z 3 listopada 2000 r., sygn. akt IV CKN 152/00, wyrok z 18 czerwca 2003 r., sygn. akt II CKN 269/01). A zatem za umowę o dzieło nie można uznać umowy, zgodnie z którą istota będącego jej przedmiotem świadczenia wyraża się tylko w starannym wykonywaniu pewnych czynności (np. opieka lekarska), a ewentualny rezultat, jaki one przyniosą, nie jest objęty treścią...
Źródło: forum.forbi.pl/viewtopic.php?t=28


Temat: Kiedy pracodawca musi wypłacić pracownikowi nagrodę
Premia nie jest nagrodą W praktyce często pojęcia premii i nagrody używane są niekonsekwentnie. Pojawia się często pojęcie premii uznaniowej, która w rzeczywistości najczęściej ma charakter nagrody. Podstawowa kwestia dotyczy zatem wyjaśnienia charakteru wypłacanych pracownikom świadczeń zwanych nagrodami, premiami (uznaniowymi, regulaminowymi, zadaniowymi)lub premiami-nagrodami. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazywano na kryteria tego rozróżnienia, takie jak źródło pokrycia świadczeń według zasady - premia z funduszu płac, nagroda z innych funduszów czy nazwa świadczenia (por. uzasadnienia wyroków Sądu Najwyższego z 7 grudnia 1963 r., II PR 846/63, OSNCP 1965/2/25 i z 5 maja 1976 r., I PR 80/76, OSNCP 1976/12/271). Jakkolwiek kryteria te mogą wprawdzie mieć znaczenie w ustalaniu charakteru danego...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=369


Temat: Dyskryminacja w zatrudnieniu
...stwierdził, że wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony pracownicy wyłącznie z powodu nabycia przez nią prawa do emerytury na podstawie art. 40 w związku z art. 50 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jest to tzw. emerytura kolejowa, przysługująca byłym pracownikom PKP) stanowi dyskryminację ze względu na płeć (art. 113k.p.). Wnioski dla pracodawcy Z przeglądu dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego wyraźnie można zauważyć zarysowującą się tendencję do większej ochrony stosunku pracy zatrudnionych, którzy uzyskali prawo do emerytury. Na pewno - zwłaszcza w świetle ostatnich orzeczeń - wykluczone jest dokonywanie wypowiedzeń osobom, które już uzyskały prawo do wcześniejszych emerytur. Najprawdopodobniej podobna tendencja utrzyma się po wejściu w życie przepisów o emeryturach...
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=200411


Temat: [ II termin] Prawo Konstytucyjne prof. R.M. Małajny
Dzięki Mam ostanie dwa pytania, poszukuje odp. na Zasada omnipotencji ustawodawczej a enumeracji materii ustawowych i Doktryna spraw politycznych w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA.
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=2067


Temat: CIEKAWA LITERATURA PRAWNICZA
...A tak mamy dosyć poprawną quasi - monografię. A ta - jak wiadomo - cechuje się brakiem konkretów, rozważaniami teoretycznymi i obowiązkowym rozdziałem historycznym (czego autor akurat w tym przypadku poskąpił - co mu się chwali) i powiewem usypiającej nudy. Na szczęście książka kosztowała niewiele zatem rozczarowanie jej treścią mniej "boli". Wracam do czytania WYKŁADNI - po jednym rozdziale jestem mile zaskoczony, bo analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego nie pozbawiona jest lekkości i czasem odrobiny sarkazmu - co uważam za dużą zaletę. Profesor Lech Morawski wciąż ten sam. Nie tylko anty - korporacyjny, ale i - jak zawsze - dowcipny i pełen dystansu. Mam nadzieję, że z tą pozycją nie pójdzie mi, jak po grudzie zatem. Bo w kolejce czekają już kolejne. Mimo to czytanie literatury fachowej jest trochę męczące. Nie ma to jak rasowa fantastyka jednak
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=196


Temat: Przerwa biegu terminu przedawnienia
...takiego orzeczenia, ale nawet jego daty i sygnatury. Sąd Najwyższy, jako sąd kasacyjny, nie jest powołany do domyślania się, które orzeczenia wnoszący kasację miał na myśli i ich poszukiwania (por. wyrok z 5 grudnia 1996 r. I PKN 33/96 OSNAPiUS 1997/14 poz. 250, postanowienia z dnia 26 marca 1997 r. II CKN 189/97, z dnia 16 października 1997 r. II CKN 390/97, wyrok z 17 grudnia 1996 r. II UKN 32/96 OSNAPiUS 1997/15 poz. 275). Zauważyć tylko można, że orzecznictwo Sądu Najwyższego, odnoszące się do zagadnienia przedawnienia roszczeń w związku ze skreśleniem art. 40 powołanej ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy..., dokonanym ustawą z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz. U. 1990 r. Nr 36 poz. 206) nie mogło mieć zastosowania w sprawie, bowiem nie dotyczyło roszczeń, które mogły być dochodzone,...
Źródło: forum.prawnik24.pl/viewtopic.php?t=168


Temat: nie podpisany formularz oferty (cenowy)
...przez Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Art. 78 § 1 ustawy Kodeks cywilny określa, iż do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Zgodnie z utrwalonym poglądem doktryny, a w szczególności mając na względzie orzecznictwo Sądu Najwyższego (patrz uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba cywilna z 30 grudnia 1993 r. , sygn. akt III CZP 146/93) – własnoręczny podpis na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli to jest taki podpis, z którego wynika nie tylko brzmienie nazwiska, ale także i charakter pisma (a więc także postać nieczytelna i skrócona), który ułatwia orientację w rozpoznaniu osoby składającej...
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=692


Temat: Dozwolone użytkowanie logo
http://prawo.money.p...zecznictwo/sad- ... rona+firmy Typ: Wyrok SN Opis: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2005/10/179 Data wydania: 2004-10-27 Wyrok z dnia 27 października 2004 r., III CK 410/03 Użycie cudzego znaku towarowego w celu reklamowym i informacyjnym jest dozwolone, jeżeli nie prowadzi do mylącego wrażenia o istnieniu gospodarczych powiązań pomiędzy uprawnionym ze znaku a używającym go w tym celu. wielu webmasterów ma problem, czy wolno im umieścić logo np. google czy ms. otóż...
Źródło: forum.webday.pl/index.php?showtopic=869


Temat: Ciekawostki
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 1993 r. III ARN 69/93 Serwis Podatkowy 1996/11 str. 61 Zaliczki na poczet podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej powinni wpłacać ci podatnicy, którzy z tej produkcji osiągają dochód, bowiem to właśnie osiągnięcie przychodu jest istotą podatku dochodowego. Normy szacunkowe...
Źródło: eroder.nethit.pl/viewtopic.php?t=8


Temat: godziny nadliczbowe w podróży służbowej
Witam poczytaj to: Podróżą służbową jest wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i miejscu określonych w poleceniu wyjazdu służbowego. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że zasadniczo czas podróży służbowej nie jest czasem pracy, a sama podróż służbowa nie stanowi wykonywania pracy. Jednak jest czasem pracy ta część podróży, która odbywa się w rozkładowych godzinach pracy danego pracownika. Istotą podróży służbowej jest dotarcie do miejscowości, w której pracownik ma wykonać zadanie zlecone mu przez pracodawcę, wykonanie tego zadania oraz powrót...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1404


Temat: Mord sądowy na szefie Kedywu
...Militari. Nie podjął walki z Sowietami i Polską komunistyczną. Po wojnie dwa lata był w łagrze na Uralu. Wrócił do Polski w 1947 roku. Trzy lata później został aresztowany. Na rocznicowej sesji naukowej w Instytucie Pamięci Narodowej prof. Witold Kulesza, szef pionu śledczego IPN, skazanie gen. "Nila" uznał za "oczywisty akt zabójstwa sądowego" i skrytykował sądownictwo - zarówno PRL po roku 1956, jak i III RP, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego po 1989 r. - za brak reakcji na stalinowskie zbrodnie sądowe. Mimo usiłowań Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w III RP nie udało się doprowadzić do ukarania żadnego z prokuratorów i sędziów odpowiedzialnych za mordowanie wybitnych patriotów, żołnierzy i polityków niepodległej Polski. Fieldorf, szef Kierownictwa Dywersji, czyli tej formacji AK, która od końca 1942 r....
Źródło: dws.org.pl/viewtopic.php?t=91


Temat: Spółdzielca kontra ŻSM
...w sytuacji, gdy dokument jest zarchiwizowany wówczas mówimy o wydanie wypisu.  A oto i wyrok: Wyrok SN z dnia 4 listopada 2003 r. oznaczony sygn. akt III SZ 1/03. Uchwała Rada Izby notarialnej, obciążająca strony obowiązkiem ponoszenia kosztów przekazywania urzędowi skarbowemu odpisów aktów notarialnych dotyczących czynności cywilnoprawnych stanowiących przedmiot opodatkowania, jest sprzeczna z prawem. Źródło; Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2004/16/292 Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2003 r. skargi Ministra Sprawiedliwości na uchwałę Rady Izby Notarialnej w Warszawie [...] z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia za sporządzenie odpisu aktu notarialnego. u c h y l i ł zaskarżoną uchwałę i przekazał sprawę Radzie Izby...
Źródło: zyrardow24h.pl/index.php?showtopic=2893


Temat: Dlaczego 5 lat !!!!
Pani Grażyno ! Odpowiadam jednoznacznie. Nie ma takiego przepisu o 5 latnim stazu małżeńskim. Skąd w ogóle bierzecie Państwo (to do wszystkich Państwa zaintersowanych) takie informacje. Nie jestem pewna, ale byc może mozna znaleźć cos takiego w orzecznictwie Sądu Najwyższego . Prosze mi jednak nie wmawiać, że małzonkowie z 6 miesięcznym czy rocznym stażem sa w pełni gotowi na adopcję. Nawet na biologiczne dziecko czeka sie 9 miesięcy. Wy się możecie upierac, my wydamy opinię a wszystko i tak rozbije się w sadzie, ktory jest niezawisły i może stwierdzić, że małzonkowie maja za krótki staż. A co do zarzutu, że jest dużo rodzin oczekujących i że :damy sobie radę bez Was. Prosze...
Źródło: nasz-bocian.pl/phpbbforum/viewtopic.php?t=637


Temat: Zmiana umowy - wynagrodzenie
...podpisali umowę z wykonawcą, w której ustalono wynagrodzenie ryczałtowe, to jeszcze nie oznacza, że mogą przy nim pozostać. Chociaż przepisy mówią, że przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie można żądać jego podwyższenia, są sytuacje, w których wykonawca może tego żądać. Takie okoliczności powinien ustalić sąd”. Wynika z tego, że zagadnienie zastosowania art. 629 i 632 § 2 k.c. do umów o roboty budowlane jest wysoce sporne w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Wydaje się, że przekonujące jest stanowisko, iż w sytuacji, gdy strony w umowie o roboty budowlane zastosowały jeden z uregulowanych w kodeksie cywilnym w przepisach dotyczących umowy o dzieło systemów wynagrodzenia (ryczałtowe, kosztorysowe), to wówczas w drodze analogii należy stosować właściwe przepisy dotyczące umowy o dzieło; jeżeli zaś zastosowały wynagrodzenie innego rodzaju, to...
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=514


Temat: Wypadek urzędnika w czasie międzyzakład zawodów sportowych
Z uwagą śledziłem Wasze wypowiedzi i teraz gdy sprawa jest fachowo wyjaśniona chciałem serdecznie podziękować za udział w dyskusji. Jako BHP-owiec mam do pomocy książkę Bogdana Rączkowskiego - “BHP w praktyce “wydanie z 1999 r. i na stronie 550 autor powołuje się na orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej sprawie. Jednak sami obserwujemy życie i wiemy , że w Sądach też orzekają ludzie i maja często różne zdania na jeden temat. Dziękuję autorowi artykułu za wnikliwe wyjaśnienie problemu a STONE za wskazanie na forum, że taki artykuł się ukazał. Z poważaniem Roman Wawrzyniak
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=270Cytat

Filozofować to uczyć się umierać. Michel de Montaigne

Meta